www.24rodopi.com

Нови 36 263 подписа от ДПС срещу „Реч само на български по избори”

сряда, януари 1148коментара

ДПС внесе нови 36 263 подписа в Брюксел в подкрепа на петицията срещу забрана за агитация на майчин език. Тя бе инициирана от евродепутатите на ДПС Филиз Хюсменова, Искра Михайлова, Неджми Али и Илхан Кючюк срещу ограничителния текст от Изборния кодекс, който забранява използването на език, различен от българския, по време на предизборна кампания в България.
Петицията, провокирана от дискриминационната забрана, събра солидна подкрепа както в България, така и в чужбина. Редица международни неправителствени организации се подписаха под твърдението, че изборното законодателство в този му вид представлява грубо нарушение на изконните човешки права, както и че този текст трябва да отпадне.
През юли 2015 г. евродепутатът Илхан Кючюк сезира Комисията по петициите за съществуването на правно ограничение в българския Изборен кодекс, което противоречи на редица текстове от европейското законодателство, установяващи правото на свободно изразяване, правото на получаване на информация на разбираем език, което е в пряка връзка с правото на информиран избор.
„Следващата стъпка, която ще предприема, е да изпратя писмо до председателя на Еврокомисията – Жан-Kлод Юнкер, председателя на Европейския парламент, на Европейския съвет – Доналд Туск, както и до комисарите Франс Тимерманс, Вера Йоурова, Тибор Наврачич, защото това е европейски проблем. Не може 10 години след членството на България в ЕС българската демокрация да живее с този хроничен проблем“, коментира Кючюк бъдещите си намерения.
24rodopi.com
Изпрати :

+ коментара + 48 коментара

zaferiyus
11/1/17 11:56

Е това вече нещо.
Конкуренцията му е майката.
zaferiyus е казал.
Следва редвно обучения в училищата, Преса и Телевивия на Турски език.

zaferiyus
11/1/17 11:57

Е това вече нещо.
Конкуренцията му е майката.
zaferiyus е казал.
Следва редвно обучения в училищата, Преса и Телевивия на Турски език.

Mom4ilgrad
11/1/17 12:16

Podhvanata ot Mestan politika sega trqbva da se goni dokray.

Анонимен
11/1/17 12:21

БРАВО!

Анонимен
11/1/17 13:13

В България официалния език е българския.Не може в държавни институции и в общината да се говори на турски език .Защо в институциите в Германия и други страни не говорят на руски примерно.

Анонимен
11/1/17 13:13

Yakishir sana Ilhan!!!

Анонимен
11/1/17 13:13

Да ви имам и проблемите, и 336 хиляди да съберета, все тая

Анонимен
11/1/17 13:15

училищата масово учители и ученици говорят на турски.Защо ? Нима не знаят кой е официалният език в България.

zaferiyus
11/1/17 13:39

КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Чл. 3.
Официалният език в републиката е българският.
Чл. 4.
(1) Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната.
(2) Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество.

Чл. 6.
(1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия,ОБРАЗOВАНИЕ , убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Чл. 7.
Чл. 36.
(1) Изучаването и ползването на българския език е право и задължение на българските граждани.
(2) Гражданите, за които българският език не е майчин, имат право наред със задължителното изучаване на българския език да изучават и ползват своя език.
(3) Случаите, в които се използва само официалният език, се посочват в закона.
Чл. 54.
(1) Всеки има право да се ползва от националните и общочовешките културни ценности, както и да развива своята култура в съответствие с етническата си принадлежност, което се признава и гарантира от закона.

Анонимен
11/1/17 14:12

vie i bez tova ne govirite na drug ezik samo mai4inia

Анонимен
11/1/17 14:27

Искра Михайлова как ще разбере какво се агитира, а и как ще агитира, кат никой не я разбира?

Анонимен
11/1/17 14:30

Не ми цитирай Конституцията,кажи ми колко спазват българите конституцията.

Анонимен
11/1/17 14:34

Браво Зафер само напред,да не би българите в Англия,Германия...
си говорят на английски в къщи или на пазар.
ЕЗИКА Е БОГАТСТВО!!!
Стига вече с вашите предрасъдъци все слушате чужда музика макар,че не знаете какво означава,но за турска музика скачате и
подскачвате до таван.Браво само на пайнерките, които пеят и играят кючек...

11/1/17 15:12

Всички граждани трябва да имат еднакви права, нали в същност на това лежи демокрацията. Тогава що за демократична страна сме, ако не само, че не уважаваме свободното право, а дори го и наказваме със санкции??? Адмирации за г-н Кючюк, ч е въпреки силния език на омразата, който се разпространява в момента вие достойно браните свободните права на гражданите!

Анонимен
11/1/17 15:16

Afferim, gulum!

Анонимен
11/1/17 15:19

Yavash, yavash gercek turklerin kimlii belli oluyor!

Анонимен
11/1/17 15:23

Най-накрая се намери един, който да се застъпи за правата ни...

Анонимен
11/1/17 15:32

Браво на Г-н Кючюк ! събра солидна подкрепа както в България, така и в чужбина.Изборния кодекс, който забранява използването на език, различен от българския, по време на предизборна кампания в България , което е недемократично ! и трябваше отдавна да се поправи !

zaferiyus
11/1/17 15:37

Нас ТЮРКИТЕ не ни интересува кой къде и как говори.
Нашите деца имат еднакви права с децата на Българите, Всеки има правото да учи на езика които му майчин.
КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ / не е на Българите/.
Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права / Начи всички сме Равниии /...
Толерантността и Справедливоста изискват Най ВЕЧЕ да сме СЪВЕСТНИ и ДА СМЕ С ЧУВСТВОТО НА ГРАЖДАНИ НА ТАЗИ НАША РОДИНА.

Анонимен
11/1/17 15:56

Както се говори (агитира) на английски, руски защо и не на турски къв е проблема !

Анонимен
11/1/17 15:59

Az pak v znak na protest, koito se pravi kam razlichnite etnosi v Bulgariq, nikoga v neta ne pisha na kirilica i nqma da pisha nikoga! ako i vie protestirate za taxi diskriminaciq i vie sashto moje da napravite sashtoto.

Анонимен
11/1/17 16:06

ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1.(1)Този закон урежда обществените отношения, свързани с:
1. изучаването и ползването на българския език;
2. условията за опазването и обогатяването на съвременния български книжовен език;
3. правилата за българския книжовен език.
(2) Със закона се определят и случаите, в които се използва само официалният език, както и правата и задълженията на органите на държавната, изпълнителната и съдебната власт и на физическите и юридическите лица за изпълнението на целта на закона.
Чл.2.(1) Официалният език в Република България
е българският книжовен език.
(2) Графичната система на българския език е кирилицата.
Чл.3. Целта на закона е чрез осигуряване на условия за опазването и обогатяването на българския книжовен език, да се защити езикът като основа на българската национална идентичност, както и да се насърчава развитието на образованието, науката изкуството и културата в Република България.
Чл. 4. Държавните и общинските органи, в съответствие с възложените им правомощия, са длъжни да създават условия и да насърчават изучаването и ползването на българския книжовен език, включително и извън територията на Република България.
Чл.6.(1) Българските граждани, за които българският език не е майчин, имат право да изучават своя майчин език при условия
и по ред, определени в действащото законодателство, при защита и контрол от страна на държавата.
(2) Майчин език по смисъла на ал. 1 е езикът, на който всеки гражданин общува в семейството си. (В СЕМЕЙСТВОТО СИ, А НЕ ПОД ПЪТ И НАД ПЪТ...ЧЕ И НА МИТИНГИ!)
ГЛАВА ТРЕТА
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ
ЕЗИК
Чл.9.(1) Ползването на българския език е право и ЗАДЪЛЖЕНИЕ на всеки български гражданин.
(2)Ползването на официалния език е задължително в случаите, посочени в закона.
Чл.10.(1) При осъществяване на дейността си на територията на Репубика България органите на държавната и изпълнителна власт и техните администрации, органите на съдебната власт, органите и организациите, създадени със закон, политическите партии, доставчиците на медийни услуги и другите средства за масово осведомяване са длъжни да ползват българския книжовен език, съгласно утвърдените по реда на този закон правила.

Анонимен
11/1/17 16:26


Анонимен
11/1/17 14:30
"Не ми цитирай Конституцията,кажи ми колко спазват българите конституцията."...Че защо да я спазват, след като вие не я спазвате?! Вземаме пример от братята турци!

Анонимен
11/1/17 16:32

Това ли е най важната новина ,народа умира от глад ...

zaferiyus
11/1/17 16:33

ОДГОВОР НА ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК Анонимен 11/1/17 16:06
...............


КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Чл. 5.

(4) Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.

България има подписани договори с Велика ТУРЦИЯ и с Евросъюза.
Те са Над измисления ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК.
Този измислен закон е в противоречие с КОНСТИТУЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ и е Напълно Идентичен с Разпоредбите на БУХЕНВАЛТ И ОСВИЕНЦИУМ.
Само че ние не сме в Концлагери, НИЕ СМЕ СИ В НАШАТА РОДИНА.
НИКОЙ НЕ Е НАД НАС И НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА НИ НАЛАГА ХИТЛЕРО ФАШИСТКИ ЗАКОНИ.

Анонимен
11/1/17 17:18

ЗАФЕРИУС е човек на Брюксел.
Има закрила на Белгийското федерално правителство.
Всичко което обявява в пресата е съгласувано с Еврокомисариата и Хага.
Щом е започнал ще свърши.
Той е като Вълка винаги сам, но побеждава.

Анонимен
11/1/17 17:27

Събрани 3 милиона гласоподаватели на референдум и никой не им обръща внимание . Къде са 36 хиляди !!!

zaferiyus
11/1/17 18:08

ОДГОВОР НА ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК Анонимен 11/1/17 16:06
...............


КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Чл. 5.

(4) Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.

България има подписани договори с Велика ТУРЦИЯ и с Евросъюза.
Те са Над измисления ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК.
Този измислен закон е в противоречие с КОНСТИТУЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ и е Напълно Идентичен с Разпоредбите на БУХЕНВАЛТ И ОСВИЕНЦИУМ.
Само че ние не сме в Концлагери, НИЕ СМЕ СИ В НАШАТА РОДИНА.
НИКОЙ НЕ Е НАД НАС И НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА НИ НАЛАГА ХИТЛЕРО ФАШИСТКИ ЗАКОНИ

Анонимен
11/1/17 18:11

yasa be ANDAY Efendi.Bin yASA. Sen Turkun HASISIN.

Анонимен
11/1/17 18:24

Zafer aga sevdim seni.
Turkluk nerde sen orda.

Анонимен
11/1/17 18:28

Големи благодарности горе главата и напред народа е до теб

Анонимен
11/1/17 18:52

На турски ще говориш с майка си на село. И не ми пиши ,,велика турция'' с главни букви.Ходи си във Анадола и говори на какъвто си искаш език. Аман от вашите права и свободи.

11/1/17 18:54

Дано да се стигне докрай и да се премахне този закон, който поставя едно голямо петно на България!

Анонимен
11/1/17 19:20

Скоро трябва да започнем да събираме подписи за втори официален език - турски език! Щом имаме задължения към тази държава (плащаме данъци), имаме и права! Няма да позволим да накарате подрастващото ни поколение да си забрави за майчиния език и за традициите! А и никой не е над никой - всеки е роден с равни права в тази наша обща родина! Щом ДПС е етническа партия, другите партии какви са? Колко депутата с турско име има от другите партии? Нали твърдите, че париите на етническа основа са противоконституционни? За разлика от тях в ДПС има всякакви по етнос депутати.

Анонимен
11/1/17 19:33

НАЛИ ДПС Е ПАРТИЯ . УЖ Е ПАРТИЯ КОЯТО СЕ БОРИ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ И БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ СТРЕМИ ДА ПРИВЛИЧА ПОВЕЧЕ ИЗБИРАТЕЛИ А КАК ЩЕ СТАНЕ ТОВА КАТО АГИТИРА НА ТУРСКИ В БЪЛГАРИЯ КЪДЕТО 90% НЕ ЗНАЯТ ТУРСКИ . ЛИДЕРИТЕ НА ДПС САМИ ПОКАЗВАТ , ЧЕ ТОВА Е ЕДНА ЕТНИЧЕСКА ПАРТИЯ КАКВИТО ЗАКОНЪТ УЖ ЗАБРАНЯВА !

Анонимен
11/1/17 20:17

Zaferus,ти си глупав и комплексиран човек.С глупостите си не помагаш нито на ДОСТ,нито на турците.Искаш да си значим,но си просто един нещастник .

Анонимен
11/1/17 20:24

До 19-20 Ако не ти харесва си отивай в анадола, ама кюрдите взеха да ви взимат акъла и се насрахте!

zaferiyus
11/1/17 21:02

До 20.24
На мен ми е шукар тука.
Това е моят Ватан.
Тук ще е моето Слънце и моят Изгрев.
Не не е глупав Пайсии, глупави са бугарите що се срамят да думат на бугарски.

Анонимен
11/1/17 22:12

Зафер ти си психично болен, ходи си пий хапчета шизофреник!

Анонимен
11/1/17 22:57

20:24 Кой ти дава право да ме гониш от родината ми? Това е моята родина и ще си живея, като теб с пълни права и свободи в тази държава. Никой не е по-властен от другия. Ако си мислиш, че някой етнос е по-властен, фашизмът си замина през 1945г.

Анонимен
12/1/17 09:33

Много ще се зарадвам ако делото на този млад политик достигне до край и се премахне този тъп и ограничаващ закон!

Анонимен
12/1/17 09:33

Много ще се зарадвам ако делото на този млад политик достигне до край и се премахне този тъп и ограничаващ закон!

Анонимен
12/1/17 09:44

Как Иванчо ще разбере какво е казал Мехметчо хубав въпрос.
Дядо Хасан и баба Мелиха както не разбират Иванчо така Иванчо мяма да разбере Мехметчо.
Едно малцинство ако е над 10 процента афтоматически предобива официален език по международното право всеки държавен служител кайто е на работа в район който преобладават малцинството трябва да зане ез'ка на малцинството. ТОЧКА.
В Украйна Българаски и Руски езици са официални езици какво пречи на Българина Турският да бъде официален.

Анонимен
12/1/17 09:47

20.24 Аз няма да ходя в анадола но ако нети харесва Кърджали палиш старата си кола ЛАДА и към север рзбрано.

zaferiyus
12/1/17 09:57

Бре бре да искаш да учиш и да имаш преса на свой език е било глупост и лудост. Абе вие се правите на обидени баби. Аз казвам ли че Българския език лош или да съм против нещо на Български, даже се гордея че Българския знам много по добре от много Българи. Недейте да бъркате искането ни Турски език в училища и преса с анти Българско. Ние паралелно с Българския ще си имаме всичко и Турски.

Анонимен
12/1/17 12:16

Щом сме Европейци и демократи трябва да имаме уважение към всичките езици

Анонимен
12/1/17 13:24

Kakto v drugite evropeyski darjavi i v bulgaria neka da znayat vsicki angliyski. E nali uj v obshtinata v kirdjali vsicki sa DPSari i zasto togava nikoi ne govori na BG a govoryat na Turski pitam az. Zasto nikoi ot obshtina Kirdjali ne znae Bulgarskiya.. Slagat hora nacalnici zam.kmetove direktori koito hal haber si nyamat ot Bg ezik. Koi e vinoven???

Анонимен
12/1/17 14:40

09.44 Ако толкова много разбираш от международно право,за което силно се съмнявам,коментирай Европейската харта за регионални и малцинствени езици приета от съвета на Европа през 05.11.1992г.България е член на Съвета на Европа от същата година,но все още към настоящия момент не е ратифицирала Европейската харта за регионални и малцинствени езици.И на края, по конституция България е еднонационална държава и национални малцинства не съществуват.Другото е, събери си електорат,и чрез велико народно събрание промени,конституцията.

Публикуване на коментар

Съдържанието на 24rodopi.com и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на 24rodopi.com, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на 24rodopi.com, посочване на източника и добавяне на линк към 24rodopi.com.
Използването на графични и видео материали, публикувани в 24rodopi.com. е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
24rodopi.com не носи отговорност за съдържанието на коментарите под публикациите.
Администраторите на блог-форума запазват правото да ограничават или блокират публикуването им. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


24rodopi - FACEBOOK I 24rodopi - FACEBOOK I 24rodopi - FACEBOOK I 24rodopi - FACEBOOK

Харесайте ни...

Изпращане на мейл адреса ви:

 
24 родопи